Stad Hasselt investeert 1,5 miljoen euro in nieuw jeugdcomplex Sporting Hasselt

vrijdag, 10 november, 2017 - 11:30
ontwerp nieuwe tribune/jeugdcomplex

Dit najaar start voetbalclub Sporting Hasselt met de bouw van een nieuw jeugdcomplex. “En die investering is broodnodig”, aldus Hasselts schepen van Sport Habib El Ouakili. “Sporting heeft een mooi palmares op vlak van topvoetbal, maar de club gaat momenteel door een moeilijkere periode. Willen we dat de club terug aansluiting vindt bij haar roemrijke verleden, dan moeten we in de eerste plaats teruggaan naar de basis: de jeugd. Want wie wil bouwen aan de eerste ploeg van morgen, moet denken aan de jeugdwerking van vandaag en aan de bijhorende accommodatie. Topsport vraagt immers ook topinfrastructuur. En, op zijn zachtst gezegd, daar ontbreekt het Sporting momenteel aan.”

Club verankeren in de wijk

“Twee jaar geleden hebben we al enkele broodnodige investeringen gedaan om het bouwvallige stadion terug goedgekeurd te krijgen zodat het voor bezoekers opnieuw veilig was om wedstrijden bij te wonen”, gaat de schepen verder. “Maar een aantal zaken, zoals de kantine en de toiletten, blijven bijzonder schrijnend en een topclub onwaardig. Willen we de jeugd uit de omgeving effectief laten doorgroeien naar topsport, dan is accommodatie die hierop is gericht een absolute must. Het is dan ook een goede zaak dat de club nu, mede met de steun van de stad, hier resoluut op wil inzetten. Met de bouw van een nieuw jeugdcomplex verankeren we niet alleen de jeugdwerking van Sporting Hasselt op de site aan de Alverbergstraat. We zorgen ook opnieuw voor veilige, comfortabele en moderne voorzieningen voor de jeugdspelers en hun ouders.”

“Ik wil dan ook benadrukken dat er binnen deze plannen zeker geen sprake is van een nieuw stadion. Het stuk dat we opwaarderen is het stuk dat voor de jeugd is bestemd. Ook belangrijk is dat de twee pleinen op de site in Runkst behouden blijven en gemoderniseerd worden. Een dichtbevolkte wijk als Runkst verdient zo’n sportsite, die voor extra groen en recreatiemogelijkheden zorgt”, aldus nog schepen Habib El Ouakili. 

Jeugd centraal in nieuwe visie

“Onze zoektocht naar een aannemer is intussen volop lopende. Een vergunning voor onze bouwwerken kregen we eerder al”, aldus voorzitter Bart Casters. “Het nieuwe jeugdcomplex wordt ingeplant tussen het A en het B-veld. Naast kleedkamers, kinélokalen en een bergruimte is er ook een multifunctionele zaal voorzien die naast kantine ook dienst kan dien als opleidingslokaal of receptieruimte. Dit geheel vullen we aan met een kunstgrasveld en aangepaste verlichting. Dankzij deze moderne infrastructuur vindt onze jeugdopleiding, qua accommodatie, terug aansluiting bij de andere belangrijke actoren in Limburg. Dit project is het resultaat van onze nieuwe langetermijnvisie waarbij de jeugdwerking centraal staat. Uiteraard blijft ook het A-team belangrijk. Zij moeten op een zo hoog mogelijk niveau kunnen spelen om de doorstroming van jonge talenten uit de regio te bevorderen en ook om ons verhaal realistisch en aantrekkelijk te maken. Als bestuur werken we achter de schermen erg hard aan de toekomst van de club. Met de steun van enkele lokale bedrijven hopen we dit proces te versnellen. Zo zijn er plannen om ook de site in Runkst te moderniseren en kijken we uit naar verdere samenwerkingen met andere Hasseltse sportclubs.”

Investering conform het voetbalplan

De Stad Hasselt investeert 1,5 miljoen euro in het nieuwe jeugdcomplex. “Als burgemeester vind ik het belangrijk om te waken over een eerlijke verdeling van investeringen in het kader van het voetbalplan en dat over alle clubs heen. Zoals elke andere club heeft Sporting Hasselt recht op een deel van die middelen, niet meer maar ook niet minder”, zegt Nadja Vananroye, burgemeester van Hasselt. “Dit dossier kende misschien een moeilijke start maar ik ben blij dat we na overleg tot een resultaat konden komen waar de vele jeugdspelers van de club baat bij zullen hebben.”

“Binnen het voetbalplan, opgemaakt door onderzoekers van Hogeschool PXL, werden de huidige accommodaties van de Hasseltse voetbalclubs en hun noden in kaart gebracht. “Op basis daarvan stippelden we een strategisch investeringsbeleid uit”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. “Eerder maakten we al gelijkaardige investeringen bekend in de infrastructuur van voetbalclubs Hoger Op Heide en S.K. Herkenrode. Uiteraard zijn aan deze steun enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten de clubs ook zelf de nodige investeringen doen en betalen wij enkel op basis van facturen van gemaakte onkosten uit.”

Meer informatie voor de redactie
Schepen Tom Vandeput | 0478 74 52 57
Schepen Habib El Ouakili | 0477 55 53 88

ontwerpafbeelding ontwerpafbeelding