Afgevaardigden

Functie hoofdafgevaardigde

 1. Aanspreekpunt voor de afgevaardigden, signaalgever naar de afgevaardigden …
 2. Tussenpersoon afgevaardigden – jeugdbestuur bij problemen, opmerkingen of suggesties
 3. Lid van het (dagelijks) jeugdbestuur: info van én naar de groep afgevaardigden.
 4. Verantwoordelijk voor de planning, uitnodiging, organisatie, (eventueel) voorzitten vergadering afgevaardigden (om de 6 weken), ism Erik Conings
 5. Opvolging van de naleving richtlijnen/afspraken overeengekomen op de vergaderingen (kortverslagjes)
 6. Zorg dragen voor de uniforme én de optimale taakinvulling van de afgevaardigden
 7. Verantwoordelijk voor de aankoop / samenstelling / beheer van de materiaalset terreinen
 8. Uitwerken van ondersteunende initiatieven (bvb: organisatie van een cursus EHBO) voor de groep van de afgevaardigden
 9. Verantwoordelijk aankoop / samenstelling materiaalset tas afgevaardigden
 10. Nauwe samenwerking met de kantine-uitbater, de beheerder van materialen en de onderhoudsman van de terreinen
 11. Coördinatie van de medewerking vanuit de afgevaardigdengroep aan clubactiviteiten
 12. (Mede)beheer aankoop materiaal afgevaardigden