Missie en visie

Mission statement

De vereniging K Sporting Hasselt wil een totaalproject aanbieden waarbij de volkssport « voetbal » binnen alle sociale geledingen, met betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen op een actieve wijze wordt gepromoot binnen de regio Groot-Hasselt. In eerste instantie zal de focus liggen, op enerzijds investeringen in een state of the art accommodatie (waar de trainingen, wedstrijden, tornooien op een sportief aangename en verantwoorde wijze kunnen doorgaan), en anderzijds in het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen . Daarnaast is er het doel om in te zetten op extra-sportieve activiteiten, op en om onze campussen te Hasselt (Alverbergsite) en Runkst.

Onze aandacht zal gaan naar alle stakeholders, die op een actieve wijze betrokken zullen worden bij het clubgebeuren (spelers, staf, bestuur, supporters, sponsors, jeugdspelers, ouders, jeugdcel, trainers en afgevaardigden). Iedereen maakt deel uit van onze club, met als uitgangspunt, het respecteren van de waarden, normen en gedragsregels, die werden vastgelegd in het Sporting Hasselt Charter.

Onze ambitie op korte termijn, om een terugkeer naar de hoogste amateurklasse te verwezenlijken. Dit willen we realiseren door in ons totaalproject, talentrijke Hasseltse en Limburgse jongeren kansen te bieden en hun sportieve ontwikkeling (momenteel op een interprovinciaal opleidingsniveau) te stimuleren.
Een gezonde beoefening van het voetbal, als zinvolle vrijetijdsbesteding, Onder het moto “Elke dag beter willen worden“ is de uitdaging die we aanbieden. Grenzen verleggen, elkeen binnen zijn mogelijkheden en vaardigheden, dat is de drive die we willen zien. Dit verwachten we ook van onze trainers en verantwoordelijken, regelmatige evaluaties is een wijze om deze doelstellingen te realiseren.

In dit opleidingsproject worden pedagogische en sociale waarden, hoog in het vaandel gedragen. Het kernwoord SPORTING wordt derhalve vertaald naar 8 waarden, die permanent opgevolgd worden!

Via de projecten Sporting Cares willen we de sociale functie van onze voetbalvereniging benadrukken. Sedert 2015 is het project Street Heroes een succesvol project om kansarme jongeren de mogelijkheid te bieden, kennis te maken met de voetbalsport. Hierbij trekken we naar de verschillende wijken in de stad, waar we met een luchtkussen voetbalveld, ons opstellen in de buurt van scholen en verenigingen, om wijktornooitjes, voetbalinitiaties, edm te organiseren. In samenwerking met SKF en andere partners, houden we in het najaar van 2018 een nieuw project boven de doopvont, met name “Meet the World”, voetbaltornooien voor kansarme jeugd in de leeftijdsgroepen U12 tem U15 waarbij de winnende ploeg, gratis naar de Gothiacup in Zweden mag reizen!

Traditieclub

Sporting Hasselt is een traditieclub met een rijke geschiedenis. Het is een aaneenschakeling van hoogte- en laagtepunten en twee beladen fusies.
Het boek “50 jaar Sporting Hasselt”, gepubliceerd in 2014 van de gebroeders Fissette geeft inzicht in deze geschiedenis en de authenticiteit van het voetbalverleden van de club. In het verleden noemde men zich de “Club van stad” waarbij er steeds een bepaalde liefde haat verhouding is geweest met de andere Hasseltse clubs. De club heeft ook tal van bekende voetbalnamen in zijn midden gehad, met uiteraard daaraan gekoppeld, ook naar de verbeelding sprekende verhalen.

Missie van de jeugdopleiding

“Bouwen aan de toekomst”
Hiermee geven wij met onze jeugdopleiding aan, dat de jeugd, onze toekomst is.
“Elke dag beter willen worden” wijst erop dat ons opleidingsproject nooit af is en permanent evolueert.
We willen samen groeien met onze jeugdspelers, trainers, coördinatoren, bestuur en medewerkers, dit om elke dag daadwerkelijk beter te willen worden! Samen sterk!!!

Doelstellingen 2018-2019-2020

 • Sportief streven naar de hoogste amateurklasse binnen een termijn van 3 jaar
  • 2018-2019: minimaal eindronde trachten te bereiken
 • Infrastructurele uitdagingen waarmaken in campus Hasselt:
  • Dé nieuwe jeugdaccommodatie realiseren
  • Aanleg van kunstgrasvelden, verbeteren bestaande velden
 • Jeugdcampus te Runkst optimaliseren
  • Projecten in samenwerking met verschillende actoren
  • Sociale functie invullen
  • Wijkwerking stimuleren
  • Instroom van jeugd activeren in de club
 • Jeugdopleiding van een volwaardig interprovinciaal niveau uitbouwen
  • Instroom verhogen
  • Realiseren van doorstroming naar het eigen 1ste elftal (hoofdwerking) of een eerste ploeg uit onze regio
  • Uitbouwen van een sportief team van coördinatoren en trainers
  • Innovatief: fysical coaching, periodisering, cogi training, …
 • Sterke juridische onderbouw binnen de clubwerking
  • Overweging nv-structuur
 • Verbreden van de basis
  • Overweging G-voetbal, wandelvoetbal
  • Brede basis door verhoogde instroom
 • Een gezonde financiële basis
  • Verder streven naar gezonde basis, na de bestuurswissel in 2016
 • Optimalisering van de organisatiestructuur
  • Verdere uitdieping taakverdeling
  • Permanent secretariaat
  • Vrijwilligerswerking verder laten (aan)groeien
  • Verkenning van een semi-professionele organisatiestructuur
 • Verbeteren van de interne en externe communicatie
  • Nieuwe website
  • Sterker inzetten op sociale media
 • Actieve vereniging met tal van activiteiten
  • Jaaractiviteitenkalender uitwerken én uitvoeren
  • Blijvende inzet op jeugdtornooien en sociale projecten
  • Financieel solide basis
 • Alle betrokkenen in beeld én in beweging (spelers, ouders, sponsors, supporters, bestuurders, medewerkers):
  • Opstart ouderraad
  • Opstart jeugdspelersraad
  • Overweging businessclub