Ouderraad

Inleiding

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het jeugdbestuur – zonder wettelijke bevoegdheden – en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Doelstelling

 • Behartigen van de belangen van ALLE jeudspelers en ouders.
 • Optimaliseren van de communicatie tussen de club en de ouders.
  De ouderraad heeft een klankbord- en spreekbuisfunctie in het belang van de voetbalopleiding van de jeugdspelers.
 • Stimuleren van de ouders om zich actief in te laten met het clubactiviteiten.
 • Positivisme uitstralen
 • Signaleren aan de jeugdcel van eventuele klachten en opmerkingen van jeugdspeler. (meldingsplicht)
 • Speciale aandacht schenken aan familiesituaties... (Kwetsuren, ziekten, overlijdens….)
 • Advies geven over onderwerpen aangereikt door jeugdcel en sportieve cel.
 • Organiseren van 1 extra-sportieve activiteiten

Wie zijn de leden van de ouderraad?

 • Een of twee vertegenwoordigers van elke ploeg. Een van de twee personen is bij voorkeur een andere persoon dan de ploegafgevaardigde.
 • Een Highfive coach met als taak - de agenda en planning van de vergadering opstellen - de vergadering voorzitten. - verslag opmaken en delen met ouders, jeugdcel en hoofdbestuur.
 • Een high-five coach met als taak - Assisteren van de high-five coach - De Highfive coach assisteren als die niet beschikbaar is
 • De leden van de jeugdcel en sportieve cel zijn altijd welkom
 • Ouders en spelers kunnen altijd aanvragen om een gedeelte van de vergadering bij te wonen.

Communicatie met de ouderraad Highfive

Alle info, ideeën, verbeterpunten… kan je altijd doorgeven aan de ouderraadafgevaardigde van de ploeg.
De ouderraad is ook altijd te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De verslagen van de ouderraad worden op de site gepubliceerd.

Vergaderingen

 • Van augustus tot en met mei: 3de dinsdag van de maand.
 • Eind juni (af te spreken): voorbereidingsvergadering voor het nieuwe seizoen
 • Aanvang 20.30
 • Locatie: Tonny Rombouts lounge