Mededeling over uitspraken van bepaalde supporters

Beste supporters en sympathisanten,

Afgelopen zaterdag mochten we deel uitmaken van één groot Hasselts voetbalfeest. De club wenst in eerste instantie de vrienden van RC Hades te bedanken voor de prima organisatie. Ook onze erg talrijk opgekomen supporters danken we voor de geweldige sfeer die zij in en rond het Kiewitstadion brachten. De “Mars op Hades” waaraan zo’n honderd supporters deelnamen bewees ook eens te meer wat voor een sfeer onze fans kunnen maken.

Jammer genoeg werd deze optocht, zeer kortstondig, verstoord door een erg klein groepje dat met enkele ontoelaatbare spreekkoren, die niets met voetbal te maken hebben, onze club  stevig in diskrediet hebben gebracht. Onze club veroordeelt uiteraard dergelijke spreekkoren, hoe minimaal ze ook waren en ook al werden ze door een verwaarloosbaar klein groepje geuit. Deze spreekkoren stopten ook na enkele seconden toen verantwoordelijken van onze club de betrokken personen hierover aanspraken. De club zal de verantwoordelijken ter orde roepen en hun een gepaste sanctie opleggen. Wij blijven elke vorm van racisme hartsgrondig veroordelen. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Onze club is met een jeugdbestand dat uit bijna de helft allochtone jeugdspelers bestaat immers een voorbeeld van integratie. Bovendien tonen we ook nog via andere initiatieven ons sociaal engagement. Al deze inspanningen, waar we dagelijks veel tijd en energie aan besteden, zullen we niet laten teniet doen door enkelingen.

Wat ons betreft onthouden wij van zaterdag de felicitaties die we zowel van de voorzitter van Hades, de politiediensten, als van de vele aanwezige neutrale supporters kregen over het schitterende en positieve gedrag van onze supporters. Dat nemen we mee in aanloop naar volgende vrijdag.