Verklaring supportersclub Q-Side

Na intensief overleg met het clubbestuur, zijn we tot volgend besluit gekomen.

Afgelopen zaterdag hebben enkele leden van onze supportersclub Q-Side zich in aanloop naar de wedstrijd tegen RC Hades, bezondigd aan het zingen van kwetsende en stigmatiserende spreekkoren. Wij slaan hier als Q-Side een publiek mea culpa voor. Het was zeker niet onze bedoeling om bepaalde bevolkingsgroepen te kwetsen of te viseren. Wij zijn ook absoluut geen extreem-rechtse organisatie zoals door sommigen geopperd wordt. Het zingen van deze spreekkoren kwam in een opwelling en duurde ook maar enkele seconden. Dat praat ze echter helemaal niet goed. Dat beseffen wij ook. Wij willen hier dan ook de volste verantwoordelijkheid voor nemen.

We beseffen dat we met het gedrag van sommige van onze leden de afgelopen maanden de club, die wij zo graag zien, in diskrediet hebben gebracht. Dat is uiteraard het laatste van onze bedoelingen. Daarom zullen wij in samenspraak met het clubbestuur een bijkomend charter opstellen waarin we ons onder meer openlijk verantwoordelijk stellen voor onze daden. Ieder van ons zal elk individueel aangesproken kunnen worden als ze zich bezondigen aan ontoelaatbaar gedrag. Verder zullen wij op eigen initiatief de geldboete van 3 500 euro, die de club eerder dit seizoen al ontving, betalen zodat de financiële schade voor de club alvast beperkt blijft. Bovendien engageren we ons als Q-Side, met al zijn leden, ieder 25 uur actief in te spannen voor één van de sociale projecten die Sporting Hasselt ondersteunt.

Wat betreft de gerechtelijke gevolgen van onze daden zal het clubbestuur de bevoegde instanties zijn werk laten doen en gepaste sancties uitspreken zoals ze dat eerder dit seizoen al deed. Daarnaast verwacht het bestuur dat de leden van de Q-Side zich tijdens de thuiswedstrijden nuttig maken door het uitvoeren van ordehandhaving en veiligheidstaken die de logistiek rond de organisatie van een wedstrijd verlichten. In onderling overleg zullen deze taken worden bepaald.

Door nu ook actief zelf dit gedrag te veroordelen hopen wij als Q-Side dat de sereniteit rond onze club terug kan keren en dat we als club niet langer in een hoekje worden geplaatst waar we helemaal niet thuishoren. Door ons gedrag heeft de Q-Side een verkeerd beeld van onze prachtige club geschapen, dat betreuren we ten zeerste en we zullen er dus alles aan doen om die beeldvorming terug in positieve zin om te keren.

Supportersclub Q-Side