Sporting Hasselt in verzet tegen nieuwe boete

Sporting Hasselt werd door het Sportcomité Voetbal Vlaanderen veroordeeld voor het wangedrag van een deel van haar ‘supporters’ tijdens de eindrondewedstrijd in Bocholt van zondag 12 mei. Die partij werd toen een tijdje stilgelegd naar aanleiding van het gedrag van enkele ‘supporters’. De officiële veroordeling luidt: houding toeschouwers, laakbaar gedrag, bedreigingen, het gooien van voorwerpen, vechtpartijen, spuwen. Daarvoor kreeg de club een boete van 3500 euro. Bovendien werd een eerdere voorwaardelijke boete van 1500 euro effectief hetgeen het totale kostplaatje voor de club op 5000 euro brengt. Het Hasseltse bestuur betreurt deze uitspraak omdat ze niet in de mogelijkheid was zich te verdedigen. “Onze advocaat zat hopeloos vast in de file onderweg naar het bondsgebouw. Hij meldde dit ook en de bondsinstanties werden meermaals telefonisch en per sms op de hoogte gehouden van de stand van zaken in het verkeer. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij bij aankomst aan het bondsgebouw de leden van het Sportcomité zag vertrekken met de melding dat er al uitspraak was gedaan. Dat is natuurlijk te zot voor woorden. Wij hadden een sterk dossier en betwisten de ten laste legging. We laten het hier zeker niet bij. Dergelijke sommen geld zijn dodelijk voor onze club om nog maar te zwijgen van de imagoschade. Wij gaan dan ook in verzet tegen deze beslissing”, aldus het clubbestuur. Ter info: ‘in verzet gaan’ is niet hetzelfde als ‘in beroep gaan’. Bij verzet gaat het over dezelfde rechtbank, geen ‘hogere’ rechtbank zoals bij een beroep. De mogelijkheid tot beroep bestaat daarna nog steeds.