Statement Q-side na gebeurtenissen vorig seizoen

Sporting Hasselt heeft kennis genomen van de positieve intenties van supporterscollectief ‘Q-Side’ tijdens twee overlegmomenten. Na het tweede overlegmoment dat deze week plaatsvond, heeft de Q-Side een statement opgesteld waarin het deze positieve intenties duidelijk omschrijft en definieert. Het statement heeft voldoende raakvlakken met de visie die de club vooropstelt met betrekking tot het gedrag van haar supporters. Bovendien is de Q-Side bereid zich in te spannen om de financiële schade die de club vorig seizoen heeft geleden door een resem boetes, enigszins te dekken. Het statement zal in een volgende fase ondertekend worden door de vertegenwoordigers van de Q-Side, in naam van het hele supporterscollectief. De club kijkt uit om de positieve relatie van weleer weer op te bouwen en is opgetogen dat de drie supportersclubs (Aardappeleters, Het Vettig Hoekske en Q-Side) hun vertrouwde plaats in het Stedelijk Sportstadion weer zullen innemen.

Verklaring

Het voorbije seizoen was er een met hoogtes en laagtes. Op sportief vlak ging het de club voor de wind, met een mooie tweede plaats in het eindklassement als resultaat. Als Q-Side hebben we verschillende mooie momenten beleefd in ons eigen Stedelijk Sportstadion en op verplaatsing, waar we steevast onze jongens met veel passie naar de overwinning hebben geschreeuwd.

Er waren echter ook mindere momenten. Onze club kwam negatief in het nieuws na enkele incidenten en spreekkoren naar aanleiding van de wedstrijden tegen Turnhout en Hades. De verstandhouding met het bestuur vertroebelde en we beslisten om het veelbesproken charter niet te ondertekenen en de laatste reeks thuiswedstrijden niet in het stadion aanwezig te zijn.

Met het oog op het nieuwe seizoen zijn we echter bereid om met een propere lei te beginnen. We delen de mening van het bestuur dat er vorig seizoen bepaalde zaken zijn gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. Als Q-Side zijnde, willen we ons dan ook in de toekomst engageren om de voetbalwet na te leven en ons sportief en niet discriminerend te gedragen ten aanzien van spelers, staf, officials en supporters – zowel bij een overwinning als bij een nederlaag. We verbinden ons ertoe om niet deel te nemen aan activiteiten die de veiligheid van andere toeschouwers in het gedrang zouden kunnen brengen of die de orde van een wedstrijd zouden kunnen verstoren – zowel thuis als op verplaatsing.

Het is evident dat personen binnen de Q-Side die zich niet aan de voetbalwet en bovenvermelde richtlijnen houden, hiervan de gevolgen moeten dragen. Ze zullen worden aangesproken binnen onze groep en indien aangetoond kan worden dat hun gedrag financiële gevolgen heeft voor de club, zal de Q-Side hierin haar verantwoordelijkheid nemen in samenspraak met het bestuur.

Samen met het bestuur willen we in de toekomst de handen uit de mouwen steken & ons inzetten om de opgelopen boetes te verlichten. Laat ons volgend seizoen aan één zeel trekken en onze jongens dat extra duwtje in de rug geven, zodat ze er ditmaal in slagen om nog een plaatsje hoger te eindigen in het klassement!

Met sportieve groet,
Q-Side Hasselt