Mededeling voorzitter naar aanleiding van zware straf

Onze club kreeg woensdag een bijzondere zware straf voor het wangedrag van enkele individuen tijdens de thuiswedstrijd tegen Turnhout. De betrokken individuen hebben niet eens een link met onze club. Uiteraard veroordelen we elke vorm van geweld, verbaal en fysiek. Toch werd er nog een zwaardere straf uitgesproken dan initieel geëist werd: een boete van 5000 euro en een wedstrijd met gesloten deuren, wat nog een veelvoud van die boete betekent.

Namens Sporting Hasselt zal er hoger beroep worden aangetekend tegen de beslissing van het Sportcomité Voetbal Vlaanderen. De club zal in graad van beroep verder aantonen dat zij in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Turnhout er werkelijk alles aan gedaan heeft om de wedstrijd vlot en veilig te kunnen laten verlopen. Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid niet alleen voor maar ook na de wedstrijd genomen en distantieert zich nogmaals van het gedrag van enkelingen die bovendien niet eens supporters van Sporting Hasselt blijken te zijn. Ik stel overigens vast dat als enkelingen iets identiek roepen (“Congo is van ons”) op Pukkelpop dat er –terecht – niet gekeken wordt naar de organisator van het festival die daar immers weinig aan kan doen maar dat die individuen door het parket worden opgespoord. Als zoiets echter langs een voetbalveld geroepen wordt dan zijn het per definitie de bestuurders van de club die gestraft worden. Er zal alleszins door de club geïnvesteerd worden in een camera die het mogelijk moet maken om individuen die zich in de toekomst nog bezondigen aan welk soort gedrag dan ook tijdens de wedstrijd makkelijker te identificeren zodat zij persoonlijk en niet de club opdraaien voor de financiële lasten.